Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Návrat dětí do MŠ

Návrat dětí do MŠDatum konání:
12.4.2021

Návrat dětí do mateřské školy od 12. dubna 2021

Platná opatření:

1.Zakazuje se osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
 
Dále se umožňuje osobní přítomnost i mladšiím dětem, pokud jejich rodiče pracují v těchto profesích.Seznam zde:
V mateřských školách, školních družinách a školních klubech  se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem jejichž zákonní zástupci jsou 
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11 
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
e) příslušníci ozbrojených sil, 
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

2.Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy a budou dodržena platná hygienická nařízení ( dezinfekce rukou, vstup jen s respirátorem nebo rouškou, dodržení rozestupů atd.) Rodiče čekají v šatně na své děti. Co nejrychleji opustí šatnu. Pokud je v šatně víc než tři dospělí a tři děti, čekejte prosím venku.

3.Testování

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

  • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou ( žádáme o spolupráci rodiče) a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Frekvence testování:

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).

Ve školce je  zajištěna testovací místnost v přízemí v 1. třídě Broučků a izolační místnost (pro pozitivní osoby). Na testování dohlíží odpovědná a poučená osoba. U dětí je přítomný rodič. Pověřená osoba předá rodičům test a pomůže s testováním. Postupujte podle obrázkového návodu, který je na každém stolečku, popř. se řiďte pokyny přítomné paní učitelky. Pokud jsou testy v pořádku, dítě odchází po umytí rukou do třídy - předškoláci do Méďů a ostatní děti do Koťátek.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. S výjimkami jste byli seznámeni v podrobnějších pokynech v e-mailu.

Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.

 Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělaly rodiče dětem doma. Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku, může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost jej využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

4.Další opatření

Pravidelné větrání

Ochrana dýchacích cest - děti nemají povinnost nosit respirátor nebo roušku (roušku mají k dispozici v podepsaném sáčku ve skříňce)

Zvýšená hygienická opatření - častější dezinfekce všech prostor v MŠ, pravidelné mytí rukou, při výdeji stravy dodržování zavedených pravidel