fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Třídy

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  •  podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena...)
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...)
  • dbejte na pravidelný režim
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnost-mi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...)
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco"...)
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...)
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

Výtvarné a tvořivé činnosti:

www.sikovny-cvrcek.cz

 

Třídy