Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Zahájení školního roku 1.září

Zahájení školního roku 1.záříDatum konání:
1.9.2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Dveře školky se pro děti a rodiče otevřou 1.září. Věnujte prosím pozornost pokynům, které jsou zpracované podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vhledem ke COVID-19, zaslaným Ministerstvem školství, Praha, 17. 8. 2020.

Pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19:

Dítě může být do MŠ přijato pouze bez akutních zdravotních potíží

odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Nikdo s příznaky infekce

dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19

(zvýšená tělesná teplota,kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní

infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky

infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma,

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a

čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a

při jejich zjištění (objevení) bude volit tento postup:

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ: dítě není přijato, učitelka

je povinna nepřevzít dítě s jakýmkoliv příznakem respiračního onemocnění - rýma,

kašel, teplota.

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ:

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné

místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a

současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné

vyzvednutí dítěte ze školy.

V obou případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma,kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Pobyt dětí i pedagogických zaměstnanců v MŠ bez roušek. Děti i zaměstnanci musí mít z domova pro případ potřeby sterilní roušku ve skříňce v šatně.

Děti doma poučte!

Při vstupu do MŠ si rodič (nebo jím pověřená jiná osoba) vydezinfikují ruce. Žádáme rodiče o použití roušky, vstup do ostatních typů škol je omezený nebo dokonce zakázaný. Prosíme buďte ohleduplní k ostatním rodičům, dětem i učitelům. Použitím roušky chráníte sebe i nás.

Rodiče (nebo jimi pověřená jiná osoba) budou vstupovat do mateřské školy pouze na dobu nezbytně nutnou, předají dítě ve třídě třídní učitelce (1. třída), ostatní v šatně pověřené osobě - např. asistentce, a poté neprodleně odcházejí.

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách MŠ bude docházet ke zvýšené dezinfekci veškerých prostor, ale i rukou dětí.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Co bude v MŠ Vaše dítě potřebovat:

1) přezůvky nejlépe uzavřené (nejsou vhodné nazouváky)
2) oděv do třídy - tepláčky, tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem + náhradní oblečení, náhradní ponožky, tričko, kalhoty, malé děti kalhotky/slipy)
3) oděv a obuv do přírody + pokrývku hlavy, gumáky a pláštěnku
4) pyžamo, pokud dítě spí v MŠ
5) 2 sady papírových kapesníků v krabičce + 1x skládané kapesníčky
6) sterilní roušku v igelitovém sáčku, nebo jiném plastovém obalu
Roušku i obal na ni, prosíme, podepsat.

Prosíme vše podepsat !


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů