fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > 3. třída - Medvídci

Méďové

3. třída medvidek_.png
děti ve věku: 5 - 7 let
třídní paní učitelka: Lucie Smékalová

paní učitelka:

asistentka pedagoga: Eva Davidová


18 dětí
Vítejte v naší třídě pro předškoláčky.                                 krmelec.jpg      medové4.jpg                                                                                                    

                  Zaměřujeme se na celkový rozvoj dětí po stránce fyzické, psychické i sociální, tak, aby byly co nejlépe připraveny do školy (grafomotorická cvičení na uvolnění ruky při psaní, logopedická cvičení, rozvoj předmatematických a předčtenářských představ, schopnost komunikace, atd.). Snažíme se, aby se děti postupně naučily soustředit se na činnost, kterou vykonávají, a tak si z ní odnesly co možná nejvíce poznatků. Děti se také hravou formou učí základům anglického jazyka. Mezi touto spoustou práce si samozřejmě najdeme i místo na hraní, at´ ve školce, nebo venku na hřišti. V dětech také rozvíjíme vztah k okolí a k přírodě, chodíme na dlouhé procházky do okolí a staráme se o králíčka a o krmelec.

medové divadlo.jpg méďové1.jpg médové2.jpg medové3.jpg medové5.jpg

Školní rok 2019/2020

 Název TVP: Radostně do školy

 Složení třídy:

Celkově 18 předškoláků, z toho 11 chlapců a 7 dívek.

Hlavní vzdělávací cíle TVP:

 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání
 2. Podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč.
 3. Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost, svoboda a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturní dědictví, tradice.
 4. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí , rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeba a zájmy, sebevědomí, sebedůvěra, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé

Název ŠVP: O človíčkovi

Integrované bloky dle ŠVP:

 1. Tajemství přírody
 2. Tak jde čas
 3. Pohádky a příběhy
 4. Když je človíček zdravý, vše ho baví
 5. Človíček a kamarádi
 6. Objevy a vynálezy
 7. Človíček cestovatel

 

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Každý týden v úterý Vám budu posílat úkoly na dané téma. Pracovní listy (PL) prosím vypracujte všechny! Pořiďte si složku, kam si je budete zakládat a až se zase setkáme, tak mi je předáte. Ostatní úkoly (výtvarné činnosti, pracovní činnosti, básničky atd.) jsou tipy pro Vás, budu ráda, když je splníte. Budu také ráda za zpětnou vazbu, když mi své práce, obrázky, výrobky…nafotíte a pošlete. Můžeme si z nich pak třeba udělat výstavku.

Pro tyto účely jsem zřídila mailovou adresu medovedoma@seznam.cz

Přeji Vám tedy, at´ zůstáváte zdraví a optimističtí a těším se na shledání

Děkuji Vám za spolupráci a brzy na shledanou

Lucie Smékalová

 

Obrázky prací a výrobků našich domácích šikulků. Velká pochvala všem dětem i rodičům.

1. téma KVĚTINY NA JAŘE

sedmikráska.jpgkytičky.jpgKačka.jpg  Výstřižek 1.JPG

Někdo lepil,                                                 někdo  modeloval,                                                Sebík kreslil - květiny i s beruškou

holky narcis.jpg email.seznam.cz.jpg sedmikráska Filip.jpg sněženka.jpg

Terezka a Kristýnka vyráběly                       Filip  kreslil                                                      Filípkův herbář (jen část)

Fanda1.jpg Justýnka kytka.jpg matěj jaro.jpg

                                                                                                                                     Matýsek vařil bylinkový čaj.

matěj jaro2.jpg zahrádka2.jpg libor zalévá.jpg 8206aead558c116bb71d78ac3594f0ea.jpg

Fanoušek stříhal a lepil, Justýnka kreslila, Kateřinka má moc šikovné ruce, někdo dokonce sázel a sel semínka

2. téma ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

 

 Fanda2.jpg Kuřátka.jpg Kamínky.jpg Kuřátka VZ.jpg zvířátkaVZ.jpg email.seznam.cz.jpg sovičky.jpg

První prasátko a kuřátka. Vyráběla Vandička, Justýnka, Fanda, Liborek, Adámek, Sofinka

sof prasátko.JPG sofinka kuřátka.JPG dřevo.jpg justýnka koník.jpg

3. téma VELIKONOCE

strom.jpg kuřátka justýnka.jpg Fanda Velikonoce.jpg kryštof velikonoce.jpg

adámek vajíčka.jpg libor vajíčka2 (2).jpg libor vajíčka (2).jpg narcis Libor.jpg

4. téma Země a vesmír

Rakety od Matýska a Krištůfka, Adámka a dalších

raketa 3 matýsek.jpg raketa 4.jpg noc a den.jpg raketa matýsek.jpg krištof raketa1.jpg A raketa.jpg kateřinka raketa2.jpg

kateřinka raketa.jpg raketa2.jpg

5. téma ČARODĚJNICE A ČARODĚJOVÉ

čaroděj adámek.jpg čar..jpg justýnka čarodějnice.jpg 

       Prolézání pavučinou                                                                          Pokus se šiškama od Fanouška

pavučina.jpg vanda čarodějnice.jpg pokus.jpg mates čar..jpg bea.jpg čar.3.jpg s4.jpg

6.téma DOPRAVA 

doprava fanda.jpg domeček.jpg doprava matýsek.jpg

                                                               Hmyzí domeček

doprava.jpg

  

Dětem přišel poslední e-mail od paní učitelky s úkoly. Pokud budou muset někteří předškoláci zůstat doma, paní učitelka jim bude posílat alespoň pracovní listy. Další nápady na tvoření, cvičení, hudebku, logopedii atd. už posílat nebude, protože bude mít každý den přímou výuku a ostatní paní učitelky také.
Na přípravě úkolů pro předškoláky se podílely všechny paní učitelky a pan učitel.
Paní učitelka Lucie Smékalová připravila náměty, pracovní listy, činnosti.
Logopedii připravovala  Kristýna Rabelová.
Cvičení - Jitka Vybíralová.
Hudební nápady - Lucie Mandrholcová.
Pokusy - Petr Kosek.
Výtvarné a pracovní činnosti pro vás připravovaly - Milada Šťastná, Lenka Pivničková, Eva Davidová.
 
Všem děkuji za spolupráci.
 
Jana Lužová
ředitelka MŠ