fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > 3. třída - Medvídci

Méďové

3. třída medvidek
děti ve věku: 5 - 7 let
třídní paní učitelka: Lucie Smékalová

paní učitelka:

asistentka pedagoga: Eva Davidová


18 dětí
Vítejte v naší třídě pro předškoláčky. krmelec medové4.jpg

Zaměřujeme se na celkový rozvoj dětí po stránce fyzické, psychické i sociální, tak, aby byly co nejlépe připraveny do školy (grafomotorická cvičení na uvolnění ruky při psaní, logopedická cvičení, rozvoj předmatematických a předčtenářských představ, schopnost komunikace, atd.). Snažíme se, aby se děti postupně naučily soustředit se na činnost, kterou vykonávají, a tak si z ní odnesly co možná nejvíce poznatků. Děti se také hravou formou učí základům anglického jazyka. Mezi touto spoustou práce si samozřejmě najdeme i místo na hraní, at´ ve školce, nebo venku na hřišti. V dětech také rozvíjíme vztah k okolí a k přírodě, chodíme na dlouhé procházky do okolí a staráme se o králíčka a o krmelec.

medové divadlo méďové médové2.jpg medové medové

Školní rok 2019/2020

Název TVP: Radostně do školy

Složení třídy:

Celkově 18 předškoláků, z toho 11 chlapců a 7 dívek.

Hlavní vzdělávací cíle TVP:

 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání
 2. Podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč.
 3. Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost, svoboda a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturní dědictví, tradice.
 4. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí , rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeba a zájmy, sebevědomí, sebedůvěra, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé

Název ŠVP: O človíčkovi

Integrované bloky dle ŠVP:

 1. Tajemství přírody
 2. Tak jde čas
 3. Pohádky a příběhy
 4. Když je človíček zdravý, vše ho baví
 5. Človíček a kamarádi
 6. Objevy a vynálezy
 7. Človíček cestovatel

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Každý týden v úterý Vám budu posílat úkoly na dané téma. Pracovní listy (PL) prosím vypracujte všechny! Pořiďte si složku, kam si je budete zakládat a až se zase setkáme, tak mi je předáte. Ostatní úkoly (výtvarné činnosti, pracovní činnosti, básničky atd.) jsou tipy pro Vás, budu ráda, když je splníte. Budu také ráda za zpětnou vazbu, když mi své práce, obrázky, výrobky…nafotíte a pošlete. Můžeme si z nich pak třeba udělat výstavku.

Pro tyto účely jsem zřídila mailovou adresu medovedoma@seznam.cz

Přeji Vám tedy, at´ zůstáváte zdraví a optimističtí a těším se na shledání

Děkuji Vám za spolupráci a brzy na shledanou

Lucie Smékalová

Obrázky prací a výrobků našich domácích šikulků. Velká pochvala všem dětem i rodičům.

1. téma KVĚTINY NA JAŘE

sedmikráska kytičky Kačka Obrázky prací a výrobků našich domácích šikulků

Někdo lepil, někdo modeloval, Sebík kreslil - květiny i s beruškou

holky narcis Obrázky prací a výrobků našich domácích šikulků sedmikráska Filip.jpg sněženka

Terezka a Kristýnka vyráběly Filip kreslil Filípkův herbář (jen část)

Fanda Justýnka kytka matěj jaro

Matýsek vařil bylinkový čaj.

matěj jaro zahrádka libor zalévá Obrázky prací a výrobků našich domácích šikulků

Fanoušek stříhal a lepil, Justýnka kreslila, Kateřinka má moc šikovné ruce, někdo dokonce sázel a sel semínka

2. téma ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

 

Fanda Kuřátka Kamínky Kuřátka zvířátka Obrázky prací a výrobků našich domácích šikulků sovičky

První prasátko a kuřátka. Vyráběla Vandička, Justýnka, Fanda, Liborek, Adámek, Sofinka

prasátko sofinka kuřátka dřevo justýnka koník

3. téma VELIKONOCE

strom.jpg kuřátka justýnka.jpg Fanda Velikonoce.jpg kryštof velikonoce.jpg

adámek vajíčka.jpg libor vajíčka2 (2).jpg libor vajíčka (2).jpg narcis Libor.jpg

4. téma Země a vesmír

Rakety od Matýska a Krištůfka, Adámka a dalších

raketa 3 matýsek.jpg raketa 4.jpg noc a den.jpg raketa matýsek.jpg krištof raketa1.jpg A raketa.jpg kateřinka raketa2.jpg

kateřinka raketa.jpg raketa2.jpg

5. téma ČARODĚJNICE A ČARODĚJOVÉ

čaroděj adámek.jpg čar..jpg justýnka čarodějnice.jpg

Prolézání pavučinou Pokus se šiškama od Fanouška

pavučina.jpg vanda čarodějnice.jpg pokus.jpg mates čar..jpg bea.jpg čar.3.jpg s4.jpg

6.téma DOPRAVA

doprava fanda.jpg domeček.jpg doprava matýsek.jpg

Hmyzí domeček

doprava.jpg

 

Dětem přišel poslední e-mail od paní učitelky s úkoly. Pokud budou muset někteří předškoláci zůstat doma, paní učitelka jim bude posílat alespoň pracovní listy. Další nápady na tvoření, cvičení, hudebku, logopedii atd. už posílat nebude, protože bude mít každý den přímou výuku a ostatní paní učitelky také.
Na přípravě úkolů pro předškoláky se podílely všechny paní učitelky a pan učitel.
Paní učitelka Lucie Smékalová připravila náměty, pracovní listy, činnosti.
Logopedii připravovala Kristýna Rabelová.
Cvičení - Jitka Vybíralová.
Hudební nápady - Lucie Mandrholcová.
Pokusy - Petr Kosek.
Výtvarné a pracovní činnosti pro vás připravovaly - Milada Šťastná, Lenka Pivničková, Eva Davidová.
 
Všem děkuji za spolupráci.
 
Jana Lužová
ředitelka MŠ