Drobečková navigace

Úvod > Třídy > 2. třída Koťata > 2. třída - Koťata

Koťata

2. třída

18 dětí ve věku: 3 - 5 letkote.jpg

Třídní paní učitelka: Bc. Jitka Vybíralová

Pan učitel: Mgr. Petr Kosek

Asistent pedagoga: Barbora Poláková

Ve třídě pracujeme podle TVP, uzpůsobeného věku a možnostem dětí. Vzdělávací nabídku tvoří týdenní až čtrnáctidenní tematické celky. V nich jsou dětem vyváženě nabízeny řízené činnosti, které se střídají s činnostmi spontánními i klidovými. Nabízené aktivity směřují k rozvoji sebeobsluhy a samostatnosti dětí, také k jejich rozvoji po stránce fyzické, psychické i sociální. Podněcujeme zájem dětí o poznávání i učení. Postupně vedeme děti k aktivnímu zapojování do společných aktivit a činností a ke kooperaci. Pro osvojování poznatků a dovedností využíváme učení nápodobou a prožitkové učení. Dětem nabízíme také dostatek prostoru na pohybové aktivity a relaxaci.

Program a aktivity dětí jsou obohaceny o výuku anglického jazyka formou her, písniček a básniček, kulinářské okénko a „vědecké“ pokusy a pozorování. O své zážitky z domova se děti s kamarády podělí v Cestovatelském deníku slečny krokodýlky Růžičky.

 

CIMG7345.jpg CIMG7367.jpg CIMG7470.jpg

CIMG7476.jpg   CIMG7454.jpg   CIMG7797.jpg

CIMG7488.jpg  CIMG7412.jpg CIMG7678.jpg