fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > 2. třída - Koťata

Koťata

2. třída

Výsledek obrázku pro obrázky kreslených koček

 

děti ve věku: 4 - 5 let                                         

třídní paní učitelka: Bc. Kristýna Rabelová

pan učitel: Mgr. Petr Kosek

asistent pedagoga: Milada Šťastná

21 dětí

Ve třídě pracujeme podle TVP, uzpůsobeného věku a možnostem dětí. Vzdělávací nabídku tvoří týdenní až čtrnáctidenní tematické celky. V nich jsou dětem vyváženě nabízeny řízené činnosti, které se střídají s činnostmi spontánními i klidovými. Nabízené aktivity směřují k rozvoji sebeobsluhy a samostatnosti dětí, také k jejich rozvoji po stránce fyzické, psychické i sociální. Podněcujeme zájem dětí o poznávání i učení. Postupně vedeme děti k aktivnímu zapojování do společných aktivit a činností a ke kooperaci. Pro osvojování poznatků a dovedností využíváme učení nápodobou a prožitkové učení. Dětem nabízíme také dostatek prostoru na pohybové aktivity a relaxaci.

Naše třída je zaměřená na zdravý pohyb a přírodu.

Program a aktivity dětí jsou obohaceny o výuku anglického jazyka formou her, písniček a básniček, kulinářské okénko a „vědecké“ pokusy a pozorování. O své zážitky z domova se děti s kamarády podělí v Cestovatelském deníku Štístka Cestovatele. A s pomocí paní učitelek se starají o rybičky.

 KoťataKoťataKoťataKoťata